P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
11.12.2018 - 05:10 CET Přihlášení uživatele

Naši partneři

Tisk Řadit podle data vložení sestupně Řadit podle data vložení vzestupně Řadit podle nadpisu sestupně Řadit podle nadpisu vzestupně Zpět
Zobraz / Skyj

Zdravé zuby

Výukový program péče o chrup

Zobraz / Skyj

Sfumato - splývavé čtení

Naše škola přistoupila  v loňském roce do projektu OP VK „Sfumato – čtenářská gramotnost žáků základních škol“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt „Sfumato – čtenářská gramotnost žáků základních škol“ finančně podporuje především vzdělávání pedagogů základních škol Středočeského kraje v nové metodice výuky prvopočátečního čtení SFUMATO tak, aby její úspěšnou implementací bylo dosaženo zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti žáků základních škol Středočeského kraje. Nositelem této metody SFUMATO® - SPLÝVAVÉ ČTENÍ® a jejího know-how je společnost ABCMusic v. o. s. reprezentovaná autorkou metody PaedDr. Máriou Navrátilovou.
V současné době je metoda Sfumato vnímána jako inovativní, ale především velmi účinná metoda výuky počátečního čtení na I. stupni ZŠ.

Zobraz / Skyj

Prostor o.s.

Preventivní programy o.s. Prostor jsou určeny pro žáky II. stupně naší školy, jejich třídní učitelé, metodika prevence a rodiče žáků cílové skupiny.
Jejich cílem je pomáhat a  předcházet negativním jevům rizikového chování.
Program primární prevence Prostor plus o.p.s. se ve svých aktivitách zaměřuje na problematiku užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika). Dále na problematiku dalších projevů rizikového chování jako: rasismus, xenofobie, šikana, kyberšikana, projevy agrese, sexuální rizikové chování  a na podporu osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku).

Zobraz / Skyj

Probační a mediační služba ČR pro Střdočeský kraj

Projekt určený žákům 8. ročníku je komplexně zaměřen na minimalizaci rirzik vedoucích k trestné činnosti a trestné odpovědnosti.

Zobraz / Skyj

Policie ČR

„Ajaxův zápisník“ je prevenitvní projekt pro žáky 2.ročníku.
Cílem je zvyšovat právní vědomí již u dětí mladšího školního věku; průvodce jim dělá policejní pes Ajax. Žáci dostávají zápisník, s kterým pracují po celý rok za pomoci učitelů a rodičů. Policisté pro ně připravují různé soutěže a testy a přitom zjišťují, co se od policejního psa Ajaxe naučili. Zápisník obsahuje 10 témat, každé téma je vždy na 1 měsíc ve školním roce. Témata jsou zařazena vhodně vzhledem k věku žáků. Malí školáci se postupně seznamují s policistou, s činnostmi policie, dopravní tématikou a od listopadu začínají závažnější témata, kdy již děti znají "svého policistu" a navykli si na práci se zápisníkem.

Zobraz / Skyj

Pod horami o.s.

Program zaměřený na ekologickou výchovu

Zobraz / Skyj

Ovoce do škol

Evropský projeet na podporu zdravé výživy. Již druhým rokem je naše škola zapojena do evropského projektu Ovoce do škol. Cílem projektu je podpořit zdravou výživu a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny u dětí. Každý týden dostávají žáci 1.-5. ročníku ke svačině zdarma ovoce nebo zeleninu.

Zobraz / Skyj

Nová škola

Do projektu se naše škola zapojila v roce 2013 a spolu s třemi dalšími školami se stala pilotmí školou.
Cílem projektu Školní asistrent  je posílit rovné příležitosti předškolních dětí a žáků ZŠ z odlišného sociokulturního prostředí prostřednictvím zpřístupnění funkce školního asistenta pro sociálně znevýhodněné, zvyšování jeho kompetencí a rozšíření nabídky asistenčních služeb poskytovaných ZŠ.

Zobraz / Skyj

Maják - oblastní charita Kutná Hora

Děti naší školy mají možnost pravidelně navštěvovat a navštěvují Centrum Maják. Zde jsou jim nabízeny volnočasové aktivity, doučování a logopedie pro děti školního věku. 

   1  [2]

Další